×
Stacks Image 300

english    macedonian

Добредојдовте на интернет страницата на Развоен Инженеринг.

РАЗВОЕН ИНЖЕНЕРИНГ доо Штип е формиран 1989 год од арх. Методи Гранков и арх. Кирил Гранков.

Основна дејност е проектирање на објекти од високоградба. До сега имаме изработено над 400 проекти, главно за Македонија и Русија.

Се бавиме и со надзор и ревизија. Изработуваме и урбанистички планови.

По потреба на Инвеститорот, помагаме во сите процедури сврзани со добивањето на градежна дозвола.
Stacks Image 972
/